Zadanie Nr 1-Dostawa artykułów chemii gospodarczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze. Zadanie Nr 2-Dostawa płynów do maszynowego mycia naczyń dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.
2018-12-07 12:22:22
  ...więcej

Dostawa materiałów biurowych oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze z podziałem na zadania.
2018-12-07 12:06:55
  ...więcej

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych
2018-11-30 10:12:08
  ...więcej

Dostawa materiałów opatrunkowych do Działu Farmacji w SPZZOZ w Przysusze
2018-11-20 12:28:17
  ...więcej

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przysusze
2018-10-09 11:31:55
  ...więcej

Sprzedaż samochodu specjalistycznego marki Mercedes
2018-08-17 12:28:34
  ...więcej

Sprzedaż samochodu specjalistycznego marki Polonez
2018-02-02 14:29:13
  ...więcej

Pokazano 1 - 7 z 7