Zadanie Nr 1-Dostawa artykułów chemii gospodarczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze. Zadanie Nr 2-Dostawa płynów do maszynowego mycia naczyń dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.
2017-12-13 17:29:00
  ...więcej

Dostawa materiałów biurowych oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze z podziałem na zadania.
2017-12-13 17:14:51
  ...więcej

Dostawa produktów leczniczych do Działu Farmacji w SPZZOZ w Przysusze
2017-02-10 10:57:27
  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3