2011

Zadanie Nr 1-Dostawa artykułów chemii
gospodarczej dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze
Zadanie Nr 2-Dostawa płynów do maszynowego mycia
nazcyń dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze 

Ogłoszenie

Formularz oferty

Kosztorys ofertowy do zadania nr 1

Kosztorys ofertowy do zadania nr 2

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ | Autor: Grzegorz Dziekan | Data wprowadzenia: 2011-12-20 14:27:18 | Data modyfikacji: 2011-12-30 11:28:05.
Data wprowadzenia: 2011-12-20 14:27:18
Data modyfikacji: 2011-12-30 11:28:05
Autor: Grzegorz Dziekan
Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ