2012

Sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla dorosłych
dla SPZZOZ w Przyususze 

Ogłoszenie

Formularz oferty

Kosztorys ofertowy

Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ | Autor: Grzegorz Dziekan | Data wprowadzenia: 2012-01-16 11:49:02 | Data modyfikacji: 2012-09-17 10:56:28.
Dostawa fartuchów i obuwia dla personelu
medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty

Kosztorys ofertowy do zadania nr1

Kosztorys ofertowy do zadania nr 2

Umowa- wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ | Autor: Grzegorz Dziekan | Data wprowadzenia: 2012-03-05 12:48:20 | Data modyfikacji: 2012-03-14 13:38:04.
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty

Kosztorys ofertowy

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ | Autor: Grzegorz Dziekan | Data wprowadzenia: 2012-05-21 12:49:45 | Data modyfikacji: 2012-05-30 10:29:47.
Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego
dla SPZZOZ w Przysusze 

Ogłoszenie

Formularz oferty

Kosztorys ofertowy - zał. nr 1 do formularza oferty

Umowa - wzór

Informacja

 

Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ | Autor: Grzegorz Dziekan | Data wprowadzenia: 2012-09-17 11:30:39 | Data modyfikacji: 2012-12-07 10:59:08.
Zadanie nr 1:Dostawa artykułów chemii
gospodarczej dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Przysusze.Zadanie nr 2:Dostawa płynów do
maszynowego mycia naczyń dla Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Przysusze. 

Ogłoszenie

Formularz oferty

Kosztorys ofertowy do Zadania nr 1 - zał. nr 1 do form. oferty

Kosztorys ofertowy do Zadania nr 2 - zał. nr 2 do form. oferty.

Umowa-wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ | Autor: Grzegorz Dziekan | Data wprowadzenia: 2012-12-07 11:07:01 | Data modyfikacji: 2012-12-17 13:51:42.
Zadanie nr 1 - Dostawa materiałów biurowych dla
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przysusze.Zadanie nr 2 -
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń drukujących dla Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Przysusze. 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty

Kosztorys ofertowy do Zadania nr 1 - zał. nr 1 do form. oferty

Kosztorys ofertowy do Zadania nr 2 - zał. nr 2 do form. oferty.

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ | Autor: Grzegorz Dziekan | Data wprowadzenia: 2012-12-12 13:23:47 | Data modyfikacji: 2012-12-21 10:06:50.
Data wprowadzenia: 2012-12-12 13:23:47
Data modyfikacji: 2012-12-21 10:06:50
Autor: Grzegorz Dziekan
Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ