2019

Dostawa materiałów biurowych oraz dostawa
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
drukujących dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze
z podziałem na zadania. 

Ogłoszenie

Formularz oferty

Kosztorys ofertowy do zad 1 - zał nr 1 do formularza oferty

Kosztorys ofertowy do zad 2 - zał nr 2 do formularza oferty

Kosztorys ofertowy do zad 3 - zał nr 3 do formularza oferty

Kosztorys ofertowy do zad 4 - zał nr 4 do formularza oferty

Kosztorys ofertowy do zad 5 - zał nr 5 do formularza oferty

Kosztorys ofertowy do zad 6 - zał nr 6 do formularza oferty

Kosztorys ofertowy do zad 7 - zał nr 7 do formularza oferty

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ | Data wprowadzenia: 2019-11-25 13:05:23.
Data wprowadzenia: 2019-11-25 13:05:23
Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ
« powrót