2019

Zadanie Nr 1-Dostawa artykułów chemii
gospodarczej dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.
Zadanie Nr 2-Dostawa płynów do maszynowego mycia
naczyń dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze. Zadanie
Nr 3-Dostawa płynu do maszynowego mycia podłóg
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przysusze. Zadanie Nr
4-Dostawa płynu caligator do myjni-dezynfektorów
do kaczek i basenów firmy Discher dla
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przysusze. 

Ogłoszenie

Formularz oferty

Kosztorys ofertowy do zad 1 - zał nr 1 do formularza oferty

Kosztorys ofertowy do zad 2 - zał nr 2 do formularza oferty

Kosztorys ofertowy do zad 3 - zał nr 3 do formularza oferty

Kosztorys ofertowy do zad 4 - zał. nr 4 do formularza oferty

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ | Data wprowadzenia: 2019-11-25 12:51:10 | Data modyfikacji: 2019-12-05 14:13:30.
Data wprowadzenia: 2019-11-25 12:51:10
Data modyfikacji: 2019-12-05 14:13:30
Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ
« powrót