ZADANIE I - „Zakup oleju napędowego ON w punkcie sprzedaży „Sprzedawcy” do samochodów SPZZOZ w Przysusze ” ZADANIE II - „Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni SPZZOZ w Przysusze”.
2019-12-13 14:35:37
  ...więcej

Dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do Działu Farmacji w SP ZZOZ w Przysusze
2019-09-30 12:18:59
  ...więcej

Świadczenie usług pralniczych pościeli i bielizny szpitalnej dla SPZZOZ w Przysusze.
2019-05-15 13:46:11
  ...więcej

Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w SPZZOZ w Przysusze(w systemie cateringowym).
2019-04-04 13:39:34
  ...więcej

Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w SPZZOZ w Przysusze(w systemie cateringowym).
2019-03-13 13:39:04
  ...więcej

Dostawa wraz z montażem aparatu RTG dla SPZZOZ w Przysusze
2019-01-16 11:15:43
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6