ZADANIE I - „Zakup benzyny bezołowiowej Pb95 w punkcie sprzedaży „Sprzedawcy” do samochodów SPZZOZ w Przysusze ” ZADANIE II - „Zakup oleju napędowego ON w punkcie sprzedaży „Sprzedawcy” do samochodów SPZZOZ w Przysusze ” ZADANIE III - „Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni w SPZZOZ w Przysusze”.
2017-12-13 14:55:43
  ...więcej

Dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do Działu Farmacji w SP ZZOZ w Przysusze
2017-11-15 17:23:35
  ...więcej

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu „C” dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze
2017-10-16 13:36:54
  ...więcej

Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w SPZZOZ w Przysusze(w systemie cateringowym).
2017-03-31 11:56:07
  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4