Dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do Działu Farmacji w SP ZZOZ w Przysusze
2018-09-20 14:01:44
  ...więcej

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu "B" dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze
2018-07-23 13:42:50
  ...więcej

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przysusze
2018-06-22 15:13:51
  ...więcej

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów wraz z obsługą badań mikrobiologicznych i specjalistycznych dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze.
2018-06-15 12:01:30
  ...więcej

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów wraz z obsługą badań mikrobiologicznych i specjalistycznych dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze.
2018-05-25 09:23:51
  ...więcej

Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w SPZZOZ w Przysusze(w systemie cateringowym).
2018-03-07 14:02:15
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6