2017

ZADANIE I - „Zakup benzyny bezołowiowej Pb95 w
punkcie sprzedaży „Sprzedawcy” do samochodów
SPZZOZ w Przysusze ” ZADANIE II - „Zakup
oleju napędowego ON w punkcie sprzedaży
„Sprzedawcy” do samochodów SPZZOZ w Przysusze
” ZADANIE III - „Zakup i dostawa oleju
napędowego grzewczego do kotłowni w SPZZOZ w
Przysusze”. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ

Oświadczenie - zał. nr 1 do formularza oferty

Oświadczenie - zał. nr 2 do formularza oferty

Oświadczenie - zał. nr 3 do formularza oferty

Wzór umowy na dostawę Pb95- zał nr 2- do SIWZ

Wzór umowy na dostawę oleju napędowego ON - zał. nr 3 do SIWZ

Wzór umowy na dostawę oleju napędowego grzewczego - zał. nr 4 do SIWZ

Informacja z sesji jawnej otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ | Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:55:43 | Data modyfikacji: 2017-12-29 10:47:11.
Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:55:43
Data modyfikacji: 2017-12-29 10:47:11
Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ
« powrót