2017

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego
typu „C” dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ

Oświadczenie - zał. nr 1 do formularza oferty

Oświadczenie - zał. nr 2 do formularza oferty

Oświadczenie - zał. nr 3 do formularza oferty

Parametry techniczno-użytkowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia - zał. nr 4 do formularza oferty

Wzór umowy - zał. nr 2 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z sesji jawnej otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ | Data wprowadzenia: 2017-10-16 13:36:54 | Data modyfikacji: 2017-11-15 16:13:22.
Data wprowadzenia: 2017-10-16 13:36:54
Data modyfikacji: 2017-11-15 16:13:22
Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ
« powrót