2012

Świadczenie usług w zakresie całodziennego
żywienia pacjentów w SPZ ZOZ w Przysusze (w
systemie cateringowym) 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - zał.nr 1 do SIWZ

Oświadczenie - zał. nr 1 do formularza oferty

Oświadczenie - zał.nr 2 do formularza oferty

Oświadczenie - zał. nr 3 do formularza oferty

Wzór umowy - zał. nr 2 do SIWZ

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zaktualizowana treść oświadczenia - zał. nr 2 do formularza oferty

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ | Autor: Grzegorz Dziekan | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:27:03 | Data modyfikacji: 2012-08-28 10:10:21.
Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:27:03
Data modyfikacji: 2012-08-28 10:10:21
Autor: Grzegorz Dziekan
Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ
« powrót