2012

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Przysusze 

SIWZ z załącznikami

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ | Autor: Grzegorz Dziekan | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:19:46 | Data modyfikacji: 2012-02-29 13:10:13.
Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:19:46
Data modyfikacji: 2012-02-29 13:10:13
Autor: Grzegorz Dziekan
Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ
« powrót