2012

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów
wraz z laboratoryjnym systemem informatycznym dla
laboratorium SPZZOZ w Przysusze 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty-zał nr 1 do SIWZ

Oświadczenie - zał. nr 1 do formularza oferty

Oświadczenie - zał.nr 2 do formularza oferty

Oświadczenie - zał. nr 3 do formularza oferty

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa zał. nr 4 do formularza oferty

Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 5 do formularza oferty

Wzór umowy na dostawę - zał. nr 2 do SIWZ

Wzór umowy na dzierżawę-zał. nr 3 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ | Autor: Grzegorz Dziekan | Data wprowadzenia: 2012-05-23 08:53:51 | Data modyfikacji: 2012-06-12 11:45:12.
Data wprowadzenia: 2012-05-23 08:53:51
Data modyfikacji: 2012-06-12 11:45:12
Autor: Grzegorz Dziekan
Opublikowane przez: Administrator SPZZOZ
« powrót